Om Returer:
Då produkten skapas efter beställning så är inte returer möjliga. Självklart kan defekta varor reklameras. Kontakta Jewelry Of Hisingen för mera information.

Skadad vara:
Skadad försändelse skall utan dröjsmål rapporteras till Jewelry Of Hisingen.


Ej uthämtad vara:
Om försändelsen sänds som ett paket och du inte hämtar ut din vara från ditt postutlämningsställe inom 14 dagar äger Jewelry Of Hisingen rätten att debitera dig för återfrakten till Jewelry Of Hisingen samt administrationskostnad.

Vid frågor kontakta oss på:
jewelryofhisingen@ferhat.se